नेपालको संविधान संविधानले परिकल्पना गरेको संघियताको मर्म अनुरुप सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थापना भए पश्चात नेपालको संविधानको धारा ५७ र अनुसुची ६ ले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी विभिन्न मन्त्रालयहरु र विषयगत कार्यालयहरु स्थापना गरी कार्यसम्पादन गर्दै आएको हो । बैतडी जिल्लाका १० वटा र दार्चुला जिल्लाका ९ वटा गरी जम्मा १९ वटा स्थानीय तहहरु कार्यक्षेत्र भएको यस कार्यालयले विशेष गरी जिल्लामा मोटरबाटो, मोटरेवल पुल र झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्वन्धी कार्य गर्ने गर्दछ। पूर्वाधार विकास कार्यालय, बैतडीको कार्यलय भवन बैतडी जिल्लाको सदरमुकाममा अवस्थित छ। समग्रमा पूर्वाधार विकास कार्यालय, बैतडीले प्रवाह गर्ने सेवाका क्षेत्रहरु निम्न अनुसार रहेका छन:


१. प्रादेशिक सडकहरुको निर्माण, स्तरोन्नती तथा मर्मत सम्भार


२. प्रादेशिक सडकहरुमा सडकपुल निर्माण गर्ने कार्य


३. झोलुङ्गेपुलहरुको निर्माण कार्य


५. अन्य प्राविधिक सहयोग तथा परामर्श सम्वन्धी कार्यहरु